Pixelmon Auction

The Pixelmon Auction system is a safe method of trading pixelmon for pokecoins. 

Name Level Shiny Nature Growth Gender Ability Price
Gible Gible 1 No Rash Giant Female 251pc
Deino Deino 1 No Careful Small Female 251pc
Bagon Bagon 1 No Relaxed Small Male 251pc
Gible Gible 1 No Rash Enormous Male 251pc
Dratini Dratini 1 No Sassy Enormous Female 251pc
Deino Deino 1 No Hardy Ordinary Male 251pc
Bagon Bagon 1 No Brave Runt Female 251pc
Bagon Bagon 1 No Rash Runt Male 251pc
Deino Deino 1 No Naive Small Female 251pc
Shaymin Shaymin 50 Yes Impish Ordinary Genderless 6500pc
Ferroseed Ferroseed 1 No Naughty Runt Female 400pc
Ferroseed Ferroseed 1 No Naive Runt Male 400pc
Ferroseed Ferroseed 1 No Hardy Runt Male 400pc
Ferroseed Ferroseed 1 No Rash Pygmy Female 400pc
Ferroseed Ferroseed 1 No Gentle Pygmy Male 400pc
Ferroseed Ferroseed 1 No Sassy Runt Female 400pc
Gible Gible 1 No Bold Ordinary Female 600pc
Gible Gible 1 No Relaxed Small Male 600pc
Gible Gible 1 No Docile Small Male 600pc
Gible Gible 1 No Bold Small Male 600pc
Gible Gible 1 No Quirky Runt Female 600pc
Gible Gible 1 No Bashful Ordinary Female 600pc
Gible Gible 1 No Lax Ordinary Male 600pc
Gible Gible 1 No Naive Small Male 600pc
Gible Gible 1 No Modest Ordinary Female 600pc

Pages